Odpowiednie przygotowanie podłoża pod nową podłogę jest jednym z najważniejszych czynników, który ma wpływ na efekt końcowy zamontowanej posadzki, jak i jej przyszłą eksploatację. Często nawet nowowylane jastrychy nie są wystarczająco równe i czepne dla niektórych rodzajów montowanych podłóg.

Kluczowym elementem w procesie realizacji każdej inwestycji jest rzetelny pomiar i analiza podłoża,  jak również warunków panujących w pomieszczeniu. Jest to etap niezbędny do prowadzenia dalszych prac i realizacji usługi !!!

Specjalistyczne wylewki cementowe wyrównujące/niwelujące dobrane do montowanego materiału oraz stanu naprawianej posadzki, po uprzednim przygotowaniu podłoża.

Specjalistyczne wylewki na bazie żywic epoksydowych do wilgotnych lub niestabilnych podłoży.

Naprawa podłoża jako kluczowy element w procesie przygotowania do montażu posadzki.

Wszystkie prace przygotowawcze wykonujemy zgodnie z technologią oraz z zachowaniem wszelkich norm i zasad BHP !!!